Olimpiada językowa - Konkurs językowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Aktualności

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursuwięcej


Zmiana adresu e-mail do kontaktu

więcej


Zapraszamy do konkursu PNJ 2018

więcej


Wyniki konkursu PNJ 2017 – zwycięzcy

więcej


Tematy do debat finałowych 2017

więcej


Lista zwycięzców II etapu rywalizacji – zakwalifikowani do finału 2017

więcej


Trwa ocena testów językowych w etapie II konkursu

więcej


Informacje dla nauczycieli uczniów awansowanych do etapu II

więcej


Ważna informacja - j. niemiecki w II etapie

więcej


Lista uczniów awansowanych do II etapu (edycja 2017)

więcej


Zakończyliśmy I etap rywalizacji

więcej


REJESTRACJI UCZNIÓW TYLKO DO 13.04 (CZWARTEK). Zarejestruj się!

więcej


Rejestracja nauczycieli tylko do końca 11 kwietnia. Zarejestruj się!

więcej


XVII edycja konkursu – nie czekaj. Zarejestruj się!

więcej


XVII edycja konkursu – START

więcej


Tablica multimedialna dla najliczniej reprezentowanej Szkoływięcej


Zwycięzcy XVI edycji konkursu "Pokaż nam język"więcej


Pokaż nam język – tematy do debat finałowych 2016więcej


Lista zwycięzców II etapu rywalizacji – zakwalifikowani do finałuwięcej


Trwa ocena prac etapu II rozgrywek

więcej


Zakończenie etapu II rozgrywek

więcej


Lista uczniów awansowanych do II etapu - 2017

więcej


Informacja dla nauczycieli uczniów awansowanych do II etapu

 

 

więcej


Informacje dla awansownych uczniów


 

więcej


Zaproszenie dla nauczycieli na wykład podczas finałuwięcej


Ważna informacja - j. niemiecki w II etapiewięcej


Indywidualne zgłoszenia do konkursuwięcej


Regulamin 2016więcej


Przykładowe pytania testowe z etapu I-gowięcej


Gotyk, piernik i Kopernik - czyli finał konkursu w Toruniuwięcej


Najważniejsze zmiany w Pokaż nam język 2016więcej


Zmiana adresu e-mail do kontaktu

W XVIII edycji konkursu uległ zmianie główny adres e-mail: pnj@wsb.pl. Poprzedni adres nie jest obsługiwany.
Prosimy zwrócić na to uwagę w sytuacji pytań czy wątpliwości kierowanych do organizatora.

Aktualności

Informacje dla nauczycieli uczniów awansowanych do etapu II

Serdecznie gratulujemy awansu uczniów do II etapu - półfinału naszych konkursowych rozgrywek. Listę uczniów awansowanych do II etapu można prześledzić na stronie www.pokaznamjezyk.pl w sekcji „Aktualności”.

Półfinał powinien odbyć się na terenie szkoły pod Państwa nadzorem (lub pod nadzorem reprezentanta Szkolnej Komisji Konkursu lub innego nauczyciela). Będzie on polegał na udzieleniu odpowiedzi przez uczniów na dwa pytania otwarte nawiązujące do zakresu tematycznego XVII edycji konkursu. Półfinał odbędzie się w dniu 25 i 26 kwietnia (wtorek i środa) za pośrednictwem platformy internetowej www.pokaznamjezyk.pl w dwóch turach czasowych:

  • pierwsza - od godz. 9:00 do godz. 10:00
  • lub druga - od godz. 14:00 do godz. 15:00.


O wyborze konkretnej daty i godziny rywalizacji decyduje Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu. Uczeń może podejść do wybranej przez Państwa daty i tury tylko jeden raz.

Możliwość logowania się na platformę na stronę z pytaniami będzie udostępniona od godziny startu tury.
Czas udzielenia odpowiedzi na dwa pytania wynosi łącznie 50 minut i mierzony jest od momentu wygenerowania pytań. Oznacza to, że, gdy uczeń kliknie w link ”Rozwiąż test” zacznie biec czas 50 minut. Udzielanie odpowiedzi musi zakończyć się do godz. 10:00 lub do godz.15:00.  Proszę uwzględnić czas na wejście na stronę konkursu, zalogowanie się przez uczniów. Najlepiej zacząć logowanie na kilka minut przed godziną startu rundy lub w ciągu pierwszych minut trwającej rundy.
Etap II zakończy się w momencie wyboru przez ucznia "Zakończ odpowiedź" lub automatycznie po 50 minutach.

W przypadku gdyby w czasie udzielania odpowiedzi przez uczniów nastąpiła awaria prądu, wyłączenie dostępu do Internetu proszę o zgłoszenie tego faktu emailem na adres: biuro@pokaznamjezyk.pl, jak najszybciej, w dniu realizowania rundy konkursowej.

Do zalogowania na platformę uczniowie powinni wykorzystać te same dane, które służyły im do logowania w I etapie konkursu. Po zalogowaniu pojawi się przycisk rozpoczęcia testu etapu II (w tym samym miejscu, co rozpoczęcie testu etapu I) oraz wyświetlą się po kolei dwa pytania i pola do wpisania odpowiedzi, oddzielne dla każdego pytania. Odpowiedź na jedno pytanie musi się mieścić w przedziale 800-900 znaków (liczonych łącznie ze spacjami). Pole odpowiedzi nie pozwala na wpisanie więcej niż 900 znaków łącznie ze spacjami. System uniemożliwi zapisanie odpowiedzi w przypadku, gdy liczba znaków będzie mniejsza niż 800 znaków i większa niż 900 znaków liczonych łącznie ze spacjami.

Na ekranie z polami do wpisywania odpowiedzi będzie umieszczony licznik czasu i licznik znaków.
Brak wyświetlania na ekranie liczby znaków może oznaczać nietypową konfigurację przeglądarki na co Organizator nie ma wpływu.

Oceny odpowiedzi udzielonych na pytania dokona Komisja Główna Konkursu.

Bardzo ważną kwestią w przypadku uczniów biorących udział w konkursie w kategorii języka niemieckiego jest przełączenie klawiatury na język niemiecki. Koniecznie należy to zrobić, zanim rozpocznie się II etap konkursu.
W przypadku, gdy na komputerze nie ma klawiatury niemieckiej uczniowie powinni zastosować  poniższe zasady pisowni:

  • ä –  ae
  • ö – oe
  • ü – ue
  • ß – ss.

Zamiast liter niemieckich należy wpisać ich odpowiedniki, zgodnie w ww. zasadami.
Opis przełączenia klawiatury znajduje się pod linkiem oraz dostępny będzie w systemie konkursowym podczas rozgrywek.