Olimpiada językowa - Konkurs językowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Krok nr 1

Krok 1.   Nauczyciel – Szkolna Komisja Konkursu

Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, rejestruje w terminie od 15 marca do 11 kwietnia 2017 r.  Szkolną Komisję Konkursu. Regulamin nie określa liczby uczniów, którzy powinni się zarejestrować, aby szkoła mogła wziąć udział w konkursie. Aby zarejestrować szkołę w konkursie szkoła musi powołać Przewodniczącego, który stoi na czele Szkolnej Komisji Konkursu i jest on odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów szkolnych i II etapu. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursu rejestruje szkołę w konkursie za pośrednictwem Internetu i zaznacza w systemie rejestracji wszystkie języki, w których uczniowie będą pisali testy. Członkowie Komisji nie rejestrują się na stronie www.pokaznamjezyk.pl.

W danej szkole może być zarejestrowana tylko jedna Szkolna Komisja Konkursu.

Przewodniczący Komisji Szkolnej wyznacza nauczycieli prowadzących uczniów z danego języka, którzy przygotują uczniów do udziału w konkursie. Przewodniczący Komisji Szkolnej może być jednocześnie nauczycielem prowadzącym uczniów z danego języka.

Link - rejestracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI